D’acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) UE 2016/679, per a protegir la privacitat dels clients i fer un bon ús de les seves dades, hem actualitzat els nostres termes relacionats amb la protecció de dades.

Informació de dades personals

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L., l’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal al qual s’incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquest fitxer és: CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. – CIF: B17480450 – C/Esplanada del Port, s/n – 7300 Blanes (Espanya) – E-mail: info@catamaransensation.com

S’informa l’interessat que CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. ha nomenat un Responsable de Protecció de Dades davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Responsable de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte: info@catamaransensation.com

Quin tipus d'informació personal recopilem?

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita la WEB, es registra, es posa en contacte amb CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. o participa en enquestes de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.. A més, CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. recopila tota la informació relativa a la seva navegació en la WEB i la seva interacció amb la marca.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat seran tractats amb les següents finalitats segons apliquin:

Gestionar i desenvolupar el registre en la WEB. El registre suposarà l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari en la WEB. Aquest perfil consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació tal com les seccions de la WEB visitades, la ubicació per a avaluar les seves preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-li els continguts de la WEB els serveis i el contingut adequat al seu perfil.

Gestionar i enviar informació sobre últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, així com la informació de navegació en la WEB per a avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequats al seu perfil.

Se li personalitzarà al client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per a gestionar les comunicacions consulti la secció ‘Subscripcions’ en El meu compte.

Respondre a l’exercici dels drets ARCO+, així com a consultes i reclamacions.

Durant quant temps conservarem les dades?

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. o que hagi deixat d’usar la WEB.

Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejats de tots els sistemes de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L..

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:
Empreses del Grup CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L..
Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
Empreses encarregades del tractament de dades, com a franquiciats i proveïdors que presten serveis a CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, etc.).

També poden produir-se transferències internacionals de dades en seu de les anteriors cessions/comunicacions per a les quals CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. utilitzarà les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquests.
CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. no embeni en cap cas dades de clients a tercers.

Què ens legitima per a tractar dades?

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. té les següents bases legítimes per a poder tractar les dades personals:

Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessaris per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.

Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació amb les següents finalitats, la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment d’aquest, en cas d’haver estat proporcionat.

Gestió del registre WEB
Gestió de la transmissió d’informació sobre promocions exclusives, últimes notícies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades. Resposta a l’exercici dels drets ARC +, consultes i reclamacions de les parts interessades. La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part dels interessats no condicionarà l’execució del contracte de venda, en poder d’ells i CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L..

Interès legítim
En relació amb els següents propòsits, la base legal del tractament de dades personals de les parts interessades serà l’interès legítim de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.: El desenvolupament del perfil a través de la navegació en el LLOC WEB per part d’un usuari registrat, així com tots aquells usuaris que ens hauran facilitat les seves dades per a qualsevol altre propòsit. El desenvolupament del perfil per a enviar informació sobre promocions exclusives, últimes notícies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades.
Enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. Sol·licitar la seva opinió i millorar-los. El nostre interès legítim consisteix a garantir que el nostre LLOC WEB romangui segur, també per a ajudar a CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. Comprendre les necessitats, expectatives i nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es realitzen amb el propòsit de millorar el nivell de satisfacció del client i garantir una experiència de compra i navegació única.

Com protegim les dades personals?

La WEB utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat d’aquests. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Quins són els seus drets en relació a les dades personals?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic info@catamaransensation.com:

Dret d’accés
Té dret a obtenir la confirmació de si CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. està processant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. disposa de vostè.

Dret de rectificació
Té dret a sol·licitar que CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incomplets. Si està registrat en la nostra WEB, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació del perfil.

Dret de supressió/dret a l’oblit
Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimits quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Dret de limitació
Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat
Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició
Pot oposar-se que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L., inclosa l’elaboració de perfils. En tal cas, CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Decisions individuals automatitzades
Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar tal dret en cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.; estigui autoritzada pel dret aplicable a CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. sempre que estableixi mesures adequades per a salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.

Dret a presentar una reclamació
Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat

Ús de Cookies

QUÈ SÓN LES COOKIES I COM LES UTILITZA CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.?

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L., per compte propi o en nom d’un tercer contractat per a prestar serveis de mediació, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són carpetes enviades al navegador web amb l’objectiu de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

A través de l’ús de cookies, és possible que el navegador on se situa el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari per a facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés d’usuaris registrats prèviament, l’accés a àrees, serveis. , promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita. Les cookies també s’utilitzen per a mesurar l’audiència i els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i els números d’entrada.

Les cookies utilitzades pel lloc web sol s’associen amb usuaris anònims i les seves computadores i no es proporcionen dades personals d’aquests usuaris.

Algunes cookies són utilitzades per tercers (per exemple, Google) per a facilitar les dades de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. sobre l’efectivitat de les seves promocions. Sota cap circumstància les cookies recopilen informació personal mitjançant la qual un usuari concret pot ser identificat.

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, una naturalesa temporal, amb l’únic objectiu de fer que la transmissió posterior sigui més eficient. Cap de les cookies utilitzades en el lloc web tindrà una vida útil superior a dos anys.

Els usuaris poden configurar els seus navegadors per a rebre notificacions de recepció de cookies i impedir la instal·lació d’ells en les seves unitats.

L’usuari, en eliminar o deshabilitar les cookies de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L., està exposat a no ingressar a algunes funcions de Webste.

Per a usar el lloc web, els usuaris no han de permetre la instal·lació de cookies, sense perjudici de la necessitat d’iniciar sessió com en cadascun dels serveis la provisió dels quals requereix el registre o registre anterior.

QUINS TIPUS DE COOKIES S’UTILITZEN EN CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.?

CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. utilitza quatre tipus de cookies:

Cookies tecnicas
Permeten a l’usuari navegar pel lloc web.

Cookies analítiques
CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. utilitza cookies de Google Analytics per a quantificar la quantitat d’usuaris que visiten el lloc web. Aquestes cookies ens permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen pel lloc web. Aquesta informació li permet a CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. millorar contínuament en els seus serveis i l’experiència dels usuaris del lloc web.
Per a més informació, pot consultar el lloc web de privacitat de Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies de personalització
Quan l’usuari navega pel lloc web, el lloc recordarà les preferències (per exemple, la ubicació o l’idioma preferit). Gràcies a aquestes cookies, podem oferir als usuaris una experiència de navegació més senzilla, fàcil i personalitzada.

Cookies publicitàries
Aquestes cookies s’utilitzen per a mostrar anuncis rellevants als usuaris. A més, limiten el temps que cada usuari veu i anuncia, i ajuda a CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. a mesurar l’efectivitat de les seves campanyes publicitàries. Quan navega pel lloc web, l’usuari accepta que CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. descarregui aquest tipus de cookies en el dispositiu i realitzi consultes quan l’usuari visiti el lloc web de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. en el futur.

QUÈ PASSA AMB ELS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB?

El lloc web podria tenir enllaços a altres llocs web, amb pràctiques de privacitat diferents a les de CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L.. En conseqüència, CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. no és responsable del contingut o les pràctiques d’aquests llocs vinculats. CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. recomana als usuaris del lloc web que revisin la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual puguin accedir a través de www.catamaranlloret.com

COM CATAMARAN & ADVENTURE CHARTERS,S.L. RECAPTA I UTILITZA ADRECES IP?
Els servidors del lloc web podrien detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzat pels usuaris.

Una adreça IP és un número que s’assigna automàticament a una computadora quan està connectada a Internet. Aquesta informació permet el processament posterior de les dades per a obtenir només mesures estadístiques que ens permeten saber el nombre de visites al lloc web, el punt d’accés, etc.